Jeg startede først i halvfjerdserne med et par undulater. En grøn (grågrøn?) han fangede vi derhjemme i vores have, så fik vi fat i en himmelblå hun til ham! efter nogen tid fik de 4 grønne hanunger!

Senere blev bestanden udvidet med flere undulater i mange farver. Jeg blev ret grebet af "farveavl" og de mange muligheder. Der blev derfor indrettet voliere i den gamle stald!

Da jeg blev gift og vi flyttede til et lille hus i en mindre landsby, fulgte kun et enkelt par med.

En del år efter byggede vi volierer i haven, og bestanden af fugle udvidedes med Græsparakitter ( Bourkes og Turkis-Rødskuldret græsparakit), Dværgvagtler, Diamantduer og desuden opdræt i ynglebure af Engelske undulater bla. violkobolt! Kanarier og Zebrafinker i flere farver

Da vi i 1993 flyttede på landet fulgte fuglene med. Men efterhånden blev de solgt ud og hønsene overtog mere af plads og tid!

Sidst i 90`erne stoppede jeg med avlsarbejdet og de sidste undulater blev i en voliere indtil de efterhånden døde. Den sidste her i foråret 2007!

Vore sidste undulater

Den allersidste undulat

De sidste undulater 2001!

Den allersidste undulat - død forår 2007!  

         Mon det skulle være enden på mit fuglehold?

Ikke helt allerede i efteråret 2007 fik jeg et enkelt par undulater igen. Det blev til flere, også engelske/udstillings undulater, indtil jeg stoppede helt og solgte de sidste undulater i oktober 2013.

Jeg har dog stadig mit nymfepar!